Materiály k stiahnutiu

Prezentácie, tematické kapitoly a ďalšie študijné materiály budeme postupne dopĺňať.

Klimaticko-energetický manažment miest a obcí

elektronická publikácia 

Všetky témy zahrnuté a prebraté vo vzdelávacom programe nájdete súhrnne v e-booku Klimaticko-energetický manažment miest a obcí, ktorý spoločne pripravil česko-slovensko-nemecký tím partnerov zapojených do projektu.

 

E-book si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz alebo na náhľad na titulnú stránku publikácie.

WS 15: Riešenie výstupov a konzultácie z predchádzajúcich WS

 

WS 16: Ukončenie kurzu

 

Tento projekt je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti klímy (EUKI). EUKI je nástroj financovania projektu nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť (BMU). Súťaž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti klímy v rámci Európskej únie (EÚ) zameranú na znižovanie emisií skleníkových plynov.