Vzdelávací program

O programe

Hlavnou myšlienkou vzdelávacieho programu je odovzdať praktické informácie, rady a typy o klimaticko-energetických opatreniach, o plánovaní a spôsobe zavedenia klimaticko-energetického manažmentu. Cieľom je poskytnúť energetickým manažérom ucelený základ informácií, ktorý potrebujú vo svojej každodennej praxi.

Východiskom je metodika SECAP a nemecký “klimaschutz management”. Vzdelávací program tiež reaguje na povinnosť spracovania energetického auditu pre nadchádzajúce obdobie. Účastník programu tak získa zručnosť, ako splniť povinnosti a zároveň pripraviť zjednodušenú podobu SECAP pre potreby mesta.

Celkovo je pripravených 28 tém, ktoré majú klimatickému a energetickému manažérovi poskytnúť základné informácie, potrebné pre každodennú činnosť pri správe majetku mesta.

 • Celková hodinová dotácia vzdelávacieho programu je 65 hodín, z ktorých je  naplánovaných
  • 40 hodín v rámci jednotlivých workshopov
  • 25 hodín v rámci nadväzujúcich individuálnych konzultácií a praktické aplikácie riešených procesov vo Vašej organizácii
 • Workshopy sú rozdelené na povinné (celkom 13 hodín) a voliteľné (27 hodín).
 • K úspešnému absolvovaniu programu stačí absolvovať celkom 40 hodín, z toho aspoň 28 hodín v rámci workshopov a 12 hodín v rámci individuálnych konzultácií a praktické aplikácie riešených procesov vo Vašej organizácii.
  • Pre úspešné absolvovanie teda stačí účasť na povinných workshopoch a 5 až 6 voliteľných workshopoch.
 • Realizácia vzdelávacieho programu prebehne v období od mája do decembra 2021.

Systém vzdelávacieho programu

 • Každý workshop je rozdelený na “odbornú” a “konzultačnú” časť.
  • Odborná časť obsahuje základné teóriu a praktickú časť.
  • Konzultácie prebiehajú po skončení nasledujúceho workshopu. (tj. konzultácie nadväzujúce na napr. WS5 sa konajú po skončení WS6 tak, aby mali účastníci dostatok času si získané zručnosti aplikovať v ich meste / organizáciu.
   • Konzultačná časť sa zameriava na overenie a praktické vyskúšanie / aplikáciu prebraného téme vo vašom meste / organizáciu
  • Mimo alokovanej hodiny v rámci workshopov sú k dispozícii individuálne konzultácie pre riešenie konkrétnych problémov.
 • Na konci vzdelávacieho programu budú mať všetci účastníci pripravené materiály, ktoré vďaka súčasne nadobudnutým znalostiam budú schopní previesť do funkčného systému klimaticko-energetického manažmentu, do zjednodušenej podoby SECAP, alebo ich použiť ako kompletné zadanie pre spracovanie energetického auditu.

Účastníci vzdelávacieho programu absolvujú interaktívne workshopy o 14 tematických okruhoch s komplexnými študijnými materiálmi (prezentácie, prípadové štúdie, vzdelávacie materiály, vzorové dokumenty a podobne) v elektronickej forme. Tie sú dostupné aj prostredníctvom týchto webových stránok.

  Témy vzdelávanie

  IMPLEMENTÁCIA KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

  WS 2: Implementácia KEM, časť 1.

  • Predpoklady pre zavedenie KEM
  • Predmet a rozsah KEM
  • Energetická a emisná bilancia
  • Príklady z praxe

  Dátum konania: 3. 6. 2021 9:00-12:00 nebo 15. 6. 2021 9:00-12:00
  Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Miroslav Šafařík

  STRATEGICKÉ A INVESTIČNÉ PLÁNOVANIE A VYHODNOTENIE

  WS 5: Projektová príprava, investičné plánovanie

  • Princípy investičného plánovania
  • Príprava komplexného projektu
  • Ako správne pripraviť, vysútažiť a realizovať projekt
  • Prehľad dotačných možností
  • Príklady z praxe

  Dátum konania: 1. 7. 2021 9:00-12:00 nebo 27. 7. 2021 9:00-12:00
  Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Marcel Lauko

  Vzdelávacie akcie a udalosti

  Tento projekt je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti klímy (EUKI). EUKI je nástroj financovania projektu nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť (BMU). Súťaž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti klímy v rámci Európskej únie (EÚ) zameranú na znižovanie emisií skleníkových plynov.