Materiály ke stažení

Prezentace, tematické kapitoly a další studijní materiály budeme postupně doplňovat.

Klimaticko-energetický management měst a obcí

elektronická publikace 

Všechna témata zahrnutá a probraná ve vzdělávacím programu najdete souhrnně v e-booku Klimaticko-energetický management měst a obcí, který společně připravil česko-slovensko-německý tým partnerů zapojených do projektu.

 

Kliknutím na tento odkaz nebo náhled na titulní stránku publikace si e-book můžete stáhnout.

WS 15: Monitoring, vyhodnocování

WS 16: Ukončení kurzu

 

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.