Aktuality

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI) německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie za účelem snižování emisí skleníkových plynů.