Témy vzdelávania

Implementácia Klimaticko-energetického manažmentu

Implementácia Klimaticko-energetického manažmentu

WS 1: Vstup do problematiky

 • Definícia klimaticko-energetického manažmentu (KEM)
 • Implementácia KEM v kocke
 • Príklady z praxe – Nemecko

Dátum konania: 20. 5. 2021 9:00-12:30 alebo 8. 6. 2021 9:00-12:30
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Vítězslav Malý, Miroslav Šafařík

Implementácia Klimaticko-energetického manažmentu

WS 2: Implementácia KEM, časť 1.

 • Predpoklady pre zavedenie KEM
 • Predmet a rozsah KEM
 • Energetická a emisná bilancia
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 3. 6. 2021 9:00-12:00 alebo 15. 6. 2021 9:00-12:00
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Miroslav Šafařík

Implementácia Klimaticko-energetického manažmentu

WS 7: Implementácia KEM, časť 2.

 • Definícia cieľov
 • Väzba na ostatné strategické dokumenty
 • Analýza potenciálu úspor
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 22. 7. 2021 9.00-12.30 alebo 7. 9. 2021 9.00-12.30
Experti: Petr Daniš, Miroslav Šafařík

Implementácia Klimaticko-energetického manažmentu

WS 12: Implementácia KEM, časť 3.

 • Monitoring, vrátane zberu dát
 • Vyhodnocovanie KEM
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 7. 10. 2021 9:00-12:00 alebo 16. 11. 2021 9:00-12:00
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Miroslav Šafařík

Implementácia Klimaticko-energetického manažmentu

WS 15: Riešenie výstupov a konzultácie z predchádzajúcich WS

Dátum konania: 11. 11. 2021 9-10 alebo 7. 12. 2021 9:00-10:00
Experti: Petr Daniš, Zuzana Hudeková, Jaroslav Klusák, Vítězslav Malý, Miroslav Šafařík

Implementácia Klimaticko-energetického manažmentu

WS 16: Ukončenie kurzu

 

Dátum konania: 18. 11. 2021 9:30-9:45 alebo 14. 12. 2021 9:30-9:45
Experti: Vítězslav Malý

Strategické a investičné plánovanie a vyhodnocovanie

Strategické a investičné plánovanie a vyhodnocovanie

WS 3: Strategické plánovanie a dokumenty

 • SECAP
 • Adaptačné stratégie na zmenu klímy
 • Hlavné energetické dokumenty a ich význam
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 10. 6. 2021 9:00-11:30 alebo 22. 6. 2021 9:00-11:30
Experti: Petr Daniš, Zuzana Hudeková, Jaroslav Klusák, Marcel Lauko

Strategické a investičné plánovanie a vyhodnocovanie

WS 4: Hodnotenie zraniteľnosti

 • Hodnotenie zraniteľnosti na úrovni mesta
 • Expozícia, citlivosť, adaptívna kapacita, vyhodnotenie rizík
 • Príklady z praxe

Dátum konania: termíny budú upresnené v druhej polovici augusta
Experti: Zuzana Hudeková, Miroslav Šafařík

Strategické a investičné plánovanie a vyhodnocovanie

WS 5: Projektová príprava, investičné plánovanie

 • Princípy investičného plánovania
 • Príprava komplexného projektu
 • Ako správne pripraviť, vysúťažiť a realizovať projekt
 • Prehľad dotačných možností
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 1. 7. 2021 9:00-12:30 alebo 27. 7. 2021 9:00-12:30
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Marcel Lauko

Strategické a investičné plánovanie a vyhodnocovanie

WS 6: Energetické služby so zárukou

 • Energetické služby so zárukou (EPC) a ich využitie
 • Ako pripraviť vhodné zadanie EPC projektu
 • Vyhodnocovanie EPC projektu
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 15. 7. 2021 9:00-11:00 alebo 10. 8. 2021 9:00-11:00
Experti: Jaroslav Klusák, Marcel Lauko

Strategické a investičné plánovanie a vyhodnocovanie

WS 11: Monitoring, vyhodnocovanie

 • Technológia pre monitoring spotreby energie a vody
 • Vyhodnocovanie spotreby energie, vody, CO2
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 23. 9. 2021 9:00-12:00 alebo 2. 11. 2021, 9:00-12:00
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Marcel Lauko, Matúš Škvarka

Vyhľadávanie opatreni

vyhľadávanie opatreni

WS 8: Verejné osvetlenie

 • Ako na verejné osvetlenie – kľúčové strategické a koncepčné dokumenty
 • Čo je dynamické riadenie verejného osvetlenia – ako naň
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 29. 7. 2021 9:00-11:30 alebo 14. 9. 2021 9:00-11:30
Experti: Vítězslav Malý, Petr Žák

vyhľadávanie opatreni

WS 9: Stavebné a technologické opatrenia

 • Zásady pre výber technológií
 • Problémy po zateplení budov a dopady na vnútorné prostredie budovy
 • Príklady energetických optimalizácií u renovácií a novostavieb
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 19. 8. 2021 9:00-12:00 alebo 5. 10. 2021 9:00-12:00
Experti: Michal Čejka, Vítězslav Malý, Lukáš Pučelík, Miroslav Šafařík

vyhľadávanie opatreni

WS 10: Obnoviteľné zdroje energie

 • Obnoviteľné zdroje energie v mestskom prostredí
 • Fotovoltaické systémy
 • Spoločenstvo pre obnoviteľné zdroje
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 9. 9. 2021 9:00-12:00 alebo 19. 10. 2021 9:00-12:00
Experti: Jaroslav Klusák, Matuš Škvarka, Patrik Šimůnek

vyhľadávanie opatreni

WS 13: Zelená infraštruktúra

 • Koncept zelenej infraštruktúry na úrovni sídla
 • Zelené strechy, zelené steny a komunitné záhrady
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 21. 10. 2021 9:00-11:00 alebo 23. 11. 2021 9:00-11:00
Expert: Zuzana Hudeková

vyhľadávanie opatreni

WS 14: Hospodárenie s vodou

 • Hospodárenie s vodou v mestách, na verejných priestranstvách
 • Hospodárenie s vodou v budovách
 • Príklady z praxe

Dátum konania: 4. 11. 2021 9:00-11:30 alebo 30. 11. 2021 9:00-11:30
Expert: Zuzana Hudeková

Tento projekt je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti klímy (EUKI). EUKI je nástroj financovania projektu nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť (BMU). Súťaž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti klímy v rámci Európskej únie (EÚ) zameranú na znižovanie emisií skleníkových plynov.