Climate & Energy
Management Network

Cieľom projektu je podporiť zavedenie klimatického a energetického manažmentu v mestách a obciach v Českej republike a na Slovensku, čo povedie k rozšíreniu znalostí o zmene klímy a environmentálnych, sociálnych a ekonomických výzvach a príležitostiach, vyplývajúcich z opatrení v oblasti klímy.

Východisková situácia

Zavedenie klimatického a energetického manažmentu v mestách a obciach povedie k rozšíreniu znalostí o klimatických zmenách a environmentálnych, sociálnych a ekonomických výzvach a príležitostiach, vyplývajúcich z opatrení v oblasti klímy.

Cieľom projektu je zlepšiť celkovú správu majetku mesta smerom k udržateľnej energetickej politike a kvalitnému klimatickému a energetickému manažmentu, ktorý vedie k zníženiu CO2, zavedeniu inteligentných systémov, využitiu OZE, zníženiu spotreby energie (5% / ročne na obec) a realizácii mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Hlavné výstupy

Projekt má 3 hlavné výstupy:

  • Príprava a realizácia vzdelávacieho programu pre manažérov v oblasti klímy a energetiky;
  • Zavedenie klimatického a energetického manažmentu v obciach;
  • Podpora sieťovej spolupráce (CEMN – Climate and Energy Management Network).

Cieľom projektu je podpora implementácie klimatického a energetického manažmentu v 6 municipalitách (3 v ČR, 3 na Slovensku) a ďalšia údržba systémov a procesov CEM, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie v obciach a zvyšovať podiel OZE.
Cieľom projektu je ďalej vyškoliť najmenej 14 nových manažérov v oblasti klímy a energetiky (7 v Českej republike a 7 na Slovensku) a vytvoriť “Sieť pre správu klímy a energie – CEMN” (české, slovenské a nemecké mestá) pre ďalšiu výmenu poznatkov. Počas projektu budú usporiadané dva vzdelávacie programy (1 v Českej republike a 1 na Slovensku, pre 10 – 15 účastníkov/ na program). Ďalej bude zorganizovaná “študijná cesta” pre českých a slovenských účastníkov do nemeckých obcí s osvedčenými postupmi (výmena poznatkov, 15 – 20 účastníkov). Súčasne prebehne tiež “Peer-review” cesta (1 do Českej republiky a 1 na Slovensko) skúsených nemeckých manažérov v oblasti klímy a energetiky do miest Českej republiky a Slovenska.

INSPIRUJTE SE ZE ZKUŠENOSTÍ PARTNERŮ

Příklad dobré praxe

Cílem projektu bylo rekonstruovat stávající zdroj tepla pro město Slavičín, aby byl ekologický a současně byl ekonomicky dlouhodobě udržitelný. Projekt řešil výměnu  rozvodů tepla na sídlišti Vlára, zrušení plynové kotelny a připojení rozvodů na centrální kotelnu doplněnou o další zdroj na biomasu a kogenerační jednotku na zemní plyn.

Tento projekt je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti klímy (EUKI). EUKI je nástroj financovania projektu nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť (BMU). Súťaž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti klímy v rámci Európskej únie (EÚ) zameranú na znižovanie emisií skleníkových plynov.