Vzdělávací program

O programu

Hlavní myšlenkou vzdělávacího programu je předat praktické informace, rady a tipy o klimaticko-energetických opatřeních, o plánování a způsobu zavedení klimaticko-energetického managementu. Cílem je energetickým manažerům poskytnout ucelený základ informací, který potřebují znát ve své každodenní praxi.

Východiskem je metodika SECAP a německý „klimaschutz management“. Vzdělávací program také reaguje na povinnost zpracování energetického auditu pro nadcházející období. Účastník programu tak získá dovednost, jak splnit povinnosti a zároveň si připravit zjednodušenou podobu SECAPu na majetku města.

Celkem je připraveno 28 témat, rozdělených do 14 workshopů, které mají klimatickému a energetickému manažerovi poskytnout základní informace potřebné pro každodenní činnost při správě majetku města.

 • Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 65 hodin, ze kterých je uvažováno
  • 40 hodin v rámci jednotlivých workshopů
  • 25 hodin v rámci navazujících individuálních konzultací a praktické aplikace řešených procesů ve Vaší organizaci
 • Workshopy jsou rozděleny na povinné (celkem 13 hodin) a volitelné (27 hodin).
 • K úspěšnému absolvování programu stačí absolvovat celkem 40 hodin, z toho alespoň 28 hodin v rámci workshopů a 12 hodin v rámci individuálních konzultací a praktické aplikace řešených procesů ve Vaší organizaci.
  • Pro úspěšné absolvování tedy stačí účast na povinných workshopech a 5 až 6 volitelných workshopech.
 • Realizace vzdělávacího programu proběhne v období od května do prosince 2021.

Systém vzdělávacího programu

 • Každý workshop je rozdělen na „odbornou“ a „konzultační“ část. 
  • Odborná část obsahuje základní teorii a praktickou část.
  • Konzultace probíhají po skončení následujícího workshopu. (Tj. konzultace navazující na např. WS5 se konají po skončení WS6 tak, aby měli účastníci dostatek času si získané dovednosti aplikovat v jejich městě / organizaci.
   • Konzultační část se zaměřuje na ověření a praktické vyzkoušení / aplikaci probraného tématu ve vašem městě / organizaci
  • Mimo alokované hodiny v rámci workshopů jsou dále k dispozici individuální konzultace pro řešení konkrétních problémů.
 • Na konci vzdělávacího programu budou mít všichni účastníci připravené materiály, které:
  • díky současně nabytým znalostem budou schopni převést do funkčního systému klimaticko-energetického managementu, nebo
  • do zjednodušené podoby SECAP, nebo
  • je použít jako kompletní zadání pro zpracování energetického auditu.

Účastníci vzdělávacího programu absolvují interaktivní workshopy o 14 tematických okruzích s komplexními studijními materiály (prezentace, e-book obsahující případové studie, vzdělávací materiály, vzorové dokumenty a podobně) v elektronické formě. Ty jsou dostupné i prostřednictvím těchto webových stránek.

Témata vzdělávání

IMPLEMENTACE KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

WS 2: Implementace KEM, část 1.

 • Předpoklady pro zavedení KEM
 • Předmět a rozsah KEM
 • Energetická a emisní bilance
 • Příklady z praxe

Datum konání: 3. 6. 2021 9:00-12:00 nebo 15. 6. 2021 9:00-12:00
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Miroslav Šafařík

STRATEGICKÉ A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

WS 5: Projektová příprava, investiční plánování

 • Principy investičního plánování
 • Příprava komplexního projektu
 • Jak správně připravit, vysoutěžit a realizovat projekt
 • Přehled dotačních možností
 • Příklady z praxe

Datum konání: 1. 7. 2021 9:00-12:00 nebo 27. 7. 2021 9:00-12:00
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Marcel Lauko

Vzdělávací akce a události

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.