Témata vzdělávání

Implementace Klimaticko-energetického managementu

Implementace Klimaticko-energetického managementu

WS 1: Vstup do problematiky

 • Definice klimaticko-energetického managementu (KEM)
 • Implementace KEM v kostce
 • Příklady z praxe – Německo

Datum konání: 20. 5. 2021 9:00-12:30 nebo 8. 6. 2021 9:00-12:30
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Vítězslav Malý, Miroslav Šafařík

Implementace Klimaticko-energetického managementu

WS 2: Implementace KEM, část 1.

 • Předpoklady pro zavedení KEM
 • Předmět a rozsah KEM
 • Energetická a emisní bilance
 • Příklady z praxe

Datum konání: 3. 6. 2021 9:00-12:00 nebo 15. 6. 2021 9:00-12:00
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Miroslav Šafařík

Implementace Klimaticko-energetického managementu

WS 7: Implementace KEM, část 2.

 • Definice cílů
 • Vazba na ostatní strategické dokumenty
 • Analýza potenciálu úspor
 • Příklady z praxe

Datum konání: 22. 7. 2021 9.00-12.30 nebo 7. 9. 2021 9.00-12.30
Experti: Petr Daniš, Miroslav Šafařík

Implementace Klimaticko-energetického managementu

WS 12: Implementace KEM, část 3.

 • Monitoring, včetně sběru dat
 • Vyhodnocování KEM
 • Příklady z praxe

Datum konání: 7. 10. 2021 9:00-12:00 nebo 16. 11. 2021 9:00-12:00
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Miroslav Šafařík

Implementace Klimaticko-energetického managementu

WS 15: Řešení výstupů a komzultace z předchozích workshopů

Datum konání: 11. 11. 2021 9:00-10:00 nebo 7. 12. 2021 9:00-10:00
Experti: Petr Daniš, Zuzana Hudeková, Jaroslav Klusák, Vítězslav Malý, Miroslav Šafařík

Implementace Klimaticko-energetického managementu

WS 16: Ukončení kurzu

 

Datum konání: 18. 11. 2021 9.30-9.45 nebo 14. 12. 2021 9.30-9.45
Experti: Vítězslav Malý

Strategické a investiční plánování a vyhodnocování

Strategické a investiční plánování a vyhodnocování

WS 3: Strategické plánování a dokumenty

 • SECAP
 • Adaptační strategie na změnu klimatu
 • Hlavní energetické dokumenty a jejich význam
 • Příklady z praxe

Datum konání: 10. 6. 2021 9:00-11:30 nebo 22. 6. 2021 9:00-11:30
Experti: Petr Daniš, Zuzana Hudeková, Jaroslav Klusák, Marcel Lauko

Strategické a investiční plánování a vyhodnocování

WS 4: Hodnocení zranitelnosti

 • Hodnocení zranitelnosti na úrovni města
 • Expozice, citlivost, adaptivní kapacita, vyhodnotenie rizik
 • Příklady z praxe

Datum konání: 2. 9. 2021 9:00-11:00 nebo 28. 9. 2021 9:00–11:00
Experti: Zuzana Hudeková, Miroslav Šafařík

Strategické a investiční plánování a vyhodnocování

WS 5: Projektová příprava, investiční plánování

 • Principy investičního plánování
 • Příprava komplexního projektu
 • Jak správně připravit, vysoutěžit a realizovat projekt
 • Přehled dotačních možností
 • Příklady z praxe

Datum konání: 1. 7. 2021 9:00-12:30 nebo 27. 7. 2021 9:00-12:30
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Marcel Lauko

Strategické a investiční plánování a vyhodnocování

WS 6: Energetické služby se zárukou

 • Energetické služby se zárukou (EPC) a jejich využití
 • Jak připravit vhodné zadání EPC projektu 
 • Vyhodnocování EPC projektu
 • Příklady z praxe

Datum konání: 15. 7. 2021 9:00-11:00 nebo 10. 8. 2021 9:00-11:00
Experti: Jaroslav Klusák, Marcel Lauko

Strategické a investiční plánování a vyhodnocování

WS 11: Monitoring, vyhodnocování

 • Technologie pro monitoring spotřeby energie a vody
 • Vyhodnocování spotřeby energie, vody, CO2
 • Příklady z praxe

Datum konání: 23. 9. 2021 9.00-12.00 nebo 2. 11. 2021 9.00-12.00
Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Marcel Lauko, Matúš Škvarka

Vyhledávání opatření

Vyhledávání opatření

WS 8: Veřejné osvětlení

 • Jak na veřejné osvětlení – klíčové strategické a koncepční dokumenty
 • Co je dynamické řízení veřejného osvětlení – jak na něj
 • Příklady z praxe

Datum konání: 29. 7. 2021 9:00-11:30 nebo 14. 9. 2021 9:00-11:30
Experti: Vítězslav Malý, Petr Žák

Vyhledávání opatření

WS 9: Stavební a technologická opatření

 • Zásady pro výběr technologií
 • Problémy po zateplení budov a dopady na vnitřní prostředí budovy
 • Příklady energetických optimalizací u renovací a novostaveb
 • Příklady z praxe

Datum konání: 19. 8. 2021 9:00-12:00 nebo 5. 10. 2021 9:00-12:00
Experti: Michal Čejka, Vítězslav Malý, Lukáš Pučelík, Miroslav Šafařík

Vyhledávání opatření

WS 10: Obnovitelné zdroje energie

 • Obnovitelné zdroje energie v městském prostředí
 • Fotovoltaické systémy
 • Společenství pro obnovitelné zdroje
 • Příklady z praxe

Datum konání: 9. 9. 2021 9:00-12:00 nebo 19. 10. 2021 9:00-12:00
Experti: Jaroslav Klusák, Matuš Škvarka, Patrik Šimůnek

Vyhledávání opatření

WS 13: Zelená infrastruktura

 • Koncept zelené infrastruktury na úrovni sídla
 • Zelené střechy, zelené stěny a komunitní zahrady
 • Příklady z praxe

Datum konání: 21. 10. 2021 9:00-11:00 nebo 23. 11. 2021 9:00-11:00
Expert: Zuzana Hudeková

Vyhledávání opatření

WS 14: Hospodaření s vodou

 • Hospodaření s vodou ve městech, na veřejných prostranstvích
 • Hospodaření s vodou v budovách
 • Příklady z praxe

Datum konání: 4. 11. 2021 9:00-11:30 nebo 30. 11. 2021 9:00-11:30
Expert: Zuzana Hudeková

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.