Climate & Energy
Management Network

Cílem projektu je podpořit zavedení klimatického a energetického managementu v obcích v České republice a na Slovensku, což povede k posílení znalostí o změně klimatu a environmentálních, sociálních a ekonomických výzvách a příležitostech vyplývajících z opatření v oblasti klimatu.

Výchozí situace

Zavedení klimatického a energetického managementu v obcích povede k posílení znalostí o klimatické změně a environmentálních, sociálních a ekonomických výzvách a příležitostech vyplývajících z opatření v oblasti klimatu. Projekt také cílí na zlepšení celkové správy městského majetku směrem k udržitelné energetické politice a kvalitnímu klimatickému a energetickému managementu vedoucí ke snížení CO2, zavedení inteligentních systémů, zavedení OZE, snížení spotřeby energie (5% / za rok na obec) a realizaci opatření ke zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu.

Klíčové výstupy

Projekt má 3 hlavní výstupy:

  • Příprava a realizace vzdělávacího programu pro manažery v oblasti klimatu a energetiky,
  • Zavedení klimatického a energetického managementu v obcích,
  • Zřízení sítě pro správu klimatu a energie.

Cílem projektu je podpora implementace klimatického a energetického managementu v 6 municipalitách (3 v ČR, 3 na Slovensku) a další údržba systémů a procesů CEM, které pomáhají snižovat spotřebu energie v obcích a zvyšovat podíl OZE. V průběhu projektu bude vyškoleno nejméně 14 nových manažerů v oblasti klimatu a energetiky (7 v ČR a 7 na Slovensku).  Bude vytvořena „Síť pro klimatický a energetický management – Climate Energy Management Network“ pro další výměnu znalostí, jejímiž členy budou zástupci českých, německých a slovenských měst a obcí. Během projektu budou uspořádány dva vzdělávací programy (1 v České republice a 1 na Slovensku, pro 10 – 15 účastníků na program). Dále bude zorganizována „studijní cesta“ pro české a slovenské účastníky do německých obcí s osvědčenými postupy (výměna znalostí, 15 – 20 účastníků). Současně proběhne také „Peer-review“ návštěva zkušených německých manažerů v oblasti klimatu a energetiky do českých a slovenských měst (1 do ČR a 1 na Slovensko).

Projektové novinky

Kulatý stůl v Prešově: Klimaticko-energetické plány jako příspěvek k řešení klimatické krize

Dne 16. června 2022 se pod záštitou primátorky města Prešov Andrey Turčanové uskutečnil kulatý stůl na téma Klimatické a energetické plány měst jako příspěvek k řešení klimatické a energetické krize, podpůrné programy a finanční mechanismy EUCF, GES, mise EU. Akci...

INSPIRUJTE SE ZE ZKUŠENOSTÍ PARTNERŮ

Příklad dobré praxe

Kremnica úspěšně realizuje investice zaměřené na rekonstrukci městských budov a kulturních památek. V roce 2021 město zainvestovalo téměř 900 tisíc eur. Mezi největší investiční akce města patřily rekonstrukce budovy Knihovny Jana Kollára na Štefánikově náměstí či část obnovy Zechenterova domu.

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.