Climate & Energy
Management Network

Cílem projektu je podpořit zavedení klimatického a energetického managementu v obcích v České republice a na Slovensku, což povede k posílení znalostí o změně klimatu a environmentálních, sociálních a ekonomických výzvách a příležitostech vyplývajících z opatření v oblasti klimatu.

Výchozí situace

Zavedení klimatického a energetického managementu v obcích povede k posílení znalostí o klimatické změně a environmentálních, sociálních a ekonomických výzvách a příležitostech vyplývajících z opatření v oblasti klimatu. Projekt také cílí na zlepšení celkové správy městského majetku směrem k udržitelné energetické politice a kvalitnímu klimatickému a energetickému managementu vedoucí ke snížení CO2, zavedení inteligentních systémů, zavedení OZE, snížení spotřeby energie (5% / za rok na obec) a realizaci opatření ke zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu.

Klíčové výstupy

Projekt má 3 hlavní výstupy:

  • Příprava a realizace vzdělávacího programu pro manažery v oblasti klimatu a energetiky,
  • Zavedení klimatického a energetického managementu v obcích,
  • Zřízení sítě pro správu klimatu a energie.

Cílem projektu je podpora implementace klimatického a energetického managementu v 6 municipalitách (3 v ČR, 3 na Slovensku) a další údržba systémů a procesů CEM, které pomáhají snižovat spotřebu energie v obcích a zvyšovat podíl OZE. V průběhu projektu bude vyškoleno nejméně 14 nových manažerů v oblasti klimatu a energetiky (7 v ČR a 7 na Slovensku).  Bude vytvořena „Síť pro klimatický a energetický management – Climate Energy Management Network“ pro další výměnu znalostí, jejímiž členy budou zástupci českých, německých a slovenských měst a obcí. Během projektu budou uspořádány dva vzdělávací programy (1 v České republice a 1 na Slovensku, pro 10 – 15 účastníků na program). Dále bude zorganizována „studijní cesta“ pro české a slovenské účastníky do německých obcí s osvědčenými postupy (výměna znalostí, 15 – 20 účastníků). Současně proběhne také „Peer-review“ návštěva zkušených německých manažerů v oblasti klimatu a energetiky do českých a slovenských měst (1 do ČR a 1 na Slovensko).

Nejbližší akce

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Projektové novinky

Finance pro obce, které chtějí zlepšovat své klima

Municipality, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny mohou získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Mohou žádat o podporu zpracování nebo revize Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima,...

INSPIRUJTE SE ZE ZKUŠENOSTÍ PARTNERŮ

Příklad dobré praxe

Cílem projektu bylo rekonstruovat stávající zdroj tepla pro město Slavičín, aby byl ekologický a současně byl ekonomicky dlouhodobě udržitelný. Projekt řešil výměnu  rozvodů tepla na sídlišti Vlára, zrušení plynové kotelny a připojení rozvodů na centrální kotelnu doplněnou o další zdroj na biomasu a kogenerační jednotku na zemní plyn.

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.