Aktuality

Financování vývoje investičních koncepcí pro obce

SEMMO bylo vybráno jako národní koordinátor sítě místních samospráv v rámci EU City Facility (EUCF) a pomůže zástupcům českých měst a obcí zprostředkovat pomoc při tvorbě jejich investičních koncepcí v oblasti energetiky a ochrany klimatu. EUCF nabízí městům...

Studijní cesta “Za příklady dobré praxe”

Ve dnech 22. - 26. listopadu 2021 byla v rámci projektu EMPOWER CLIMATE realizována studijní cesta do Německa „Za příklady dobré praxe“, které se zúčastnilo 17 účastníků – zástupců českých a slovenských měst. Hlavním cílem studijní cesty bylo ukázat nejlepší postupy...

Finance pro obce, které chtějí zlepšovat své klima

Municipality, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny mohou získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Mohou žádat o podporu zpracování nebo revize Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima,...

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.