Peer Review plánů českých a slovenských municipalit

Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) spolu se slovenským sdružením CITENERGO a partnery projektu EUKI EmPower pořádají 26. května 2022 v Brně seminář na téma Klimatický a energetický management a posílení síťové spolupráce českých a slovenských měst při...

Studijní cesta “Za příklady dobré praxe”

Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 byla v rámci projektu EMPOWER CLIMATE realizována studijní cesta do Německa „Za příklady dobré praxe“, které se zúčastnilo 17 účastníků – zástupců českých a slovenských měst. Hlavním cílem studijní cesty bylo ukázat nejlepší...

Klimaticko-energetický management měst a obcí: nový e-book

České a slovenské municipality mají nový vzdělávací zdroj, který jim pomůže s přípravou a realizací klimaticko-energetického managementu měst a obcí. Česko-slovensko-německý tým partnerů zapojených do projektu EMPOWER financovaného z německého programu EUKI připravil...

Finance pro obce, které chtějí zlepšovat své klima

Municipality, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny mohou získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Mohou žádat o podporu zpracování nebo revize Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima,...