Ve čtvrtek 26. května 2022 proběhlo v Brně Peer Review klimaticko-energetických plánů šesti českých a slovenských měst, kterého se kromě projektových partnerů EUKI EmPower zúčastnil také manažer projektu klimatického společenství obce Saerbeck z Německa.

Dopoledne účastníky přivítal zástupce hostitelského města Brna Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí a seznámil účastníky s plány města v oblasti udržitelné energetiky. V roce 2017 město přijalo závazek snížit do roku 2030 emise o 40% a Brno má dokonce ambici být v roce 2050 klimaticky neutrální. Kromě větších projektů (mj. energetické zpracování odpadů, fotovoltaika na městských budovách) město dává dotace také na zelené střechy a vnitrobloky. Veškeré informace o brněnském SECAPu a akčním plánu jsou k dispozici na dedikovaném webu: Připrav Brno.

Zástupci vybraných měst a obcí, konkrétně Mníšku pod Brdy, Rožnova pod Radhoštěm a Chodova (CZ) a MČ Bratislava-Rusovce, Piešťan a Dolného Kubína (SK) představili detailně své klimaticko-energetické plány. Jejich prezentace doplnilo odborné vysvětlení metodiky přípravy konkrétních plánů od Miroslava Šafaříka z firmy PORSENNA, vedoucího partnera projektu.

Pan Guido Wallraven s ohledem na svoje zkušenosti z realizace projektů na úspory a obnovitelné zdroje v obci Saerback okomentoval každý konkrétní plán individuálně, označil jeho klíčové body a možné slabiny. Celkově lze jeho komentáře shrnout následovně.

  • Města a obce na sebe vzaly průkopnickou roli a jsou na začátku dlouhého, ale smysluplného procesu.
  • Úspory energií přinášejí úspory financí a téma je vzhledem k současné situaci pro místní samosprávy důležitější než kdy jindy.
  • Symbióza energetických a adaptačních/mitigačních opatření je velmi ambiciózní a náročná na realizaci a nabízí jasné synergické efekty a úspory.
  • Malé obce musí mít dobré know-how, dostatečné finanční zdroje a kvalitní personální kapacity; pokud zvládnou všechny tři položky zajistit, nestojí jim nic v cestě k úspěšné realizaci.
  • K naplnění klimaticko-energetických cílů měst a obcí by výrazně pomohla podpora ze strany státu, jak finanční, tak politická.

Odpoledne proběhlo Valné shromáždění SEMMO za účasti výše uvedených hostů z partnerských organizací. Natália Šovkopljas ukázala možnosti zapojení měst a obcí do Paktu starostů a primátorů a upozornila na výhody sdílení zkušeností, jak na národní, tak přeshraniční úrovni. Jaroslav Klusák (SEMMO) a Marcel Lauko (CITENERGO) vedli debatu vybraných municipalit, které připravily a budou implementovat svoje klimaticko-energetické plány. Zástupci měst a obcí se podělili o svoje zkušenosti, zmínili vysněné projekty a vyvstalé nečekané bariéry. Shodli se, že nejdůležitější bylo po rozhodnutí pustit se do přípravy plánu poptat a sebrat všechna relevantní data o majetku a spotřebách. Shodně doufají, že i po nastávajících komunálních volbách a možných změnách ve vedení budou moci i nadále postupovat podle připravených plánů a realizovat navržená opatření. Největší přidanou hodnotu, kterou jim projektová spolupráce přinesla, vidí v možnosti otevřeně diskutovat a porovnávat zkušenosti se zkušenostmi jiných municipalit a s experty z oblastí udržitelné energetiky, ochrany klimatu a dopravy.