Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) spolu se slovenským sdružením CITENERGO a partnery projektu EUKI EmPower pořádají 26. května 2022 v Brně seminář na téma Klimatický a energetický management a posílení síťové spolupráce českých a slovenských měst při přípravě klimaticko-energetických plánů (KEP).

Akce je určena pro vybrané obce, které plánují na svém území realizovat KEP nebo SECAP a chtějí se dozvědět více o tom, jak financovat požadovaný akční plán v kontextu nových cílů Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky.

Akce se zúčastní zástupci českých a slovenských municipalit, čeští a slovenští odborníci, včetně expertů z Institutu pro ochranu klimatu, energetiku a mobilitu (IKEM) z Německa.

V rámci vzájemného hodnocení a diskusí mezi obcemi dojde k výměně poznatků a informací o přípravě klimaticko-energetických plánů, včetně adaptačních a zmírňujících opatření na změnu klimatu v městském prostředí v České republice a na Slovensku.

Akce navazuje na vzdělávací program Climate and Energy Management for Local Government Employees, který byl úspěšně realizován v letech 2021-2022 v rámci projektu EUKI Empower Climate za podpory Ministerstva životního prostředí Spolkové republiky Německo a programu Evropské iniciativy pro klima.

Akce bude probíhat v českém, slovenském a německém jazyce a bude zajištěno simultánní tlumočení z/do němčiny.

Program akce ke stažení.