Municipality, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny mohou získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Mohou žádat o podporu zpracování nebo revize Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, ale i na organizaci tematických workshopů zaměřených na diskuze s veřejností a zainteresovanými skupinami. Signatáři Paktu starostů a primátorů se dobrovolně zavázali do roku 2030 snížit emise CO2 nejméně o 40 % a zvýšit svou odolnost vůči dopadům změny klimatu.

Ministerstvo životního prostředí dotační výzvu otevře v rámci Národního programu Životní prostředí. Celková alokace výzvy je 10 milionů korun, minimální výše podpory na jeden projekt se pohybuje mezi 250 tisíci korun a 2 miliony korun. Státní fond životního prostředí ČR začne žádosti elektronicky přijímat 8. února 2021, žadatelé je mohou předkládat do 30. července 2021, nebo do vyčerpání alokace.

Příjemce podpory musí být již před podáním žádosti registrován v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů. Pokud by se obec rozhodla stát se členem, tuto skutečnost schválí obecní zastupitelstvo, které současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení a ten musí poté zaslat do kanceláře Paktu. Samotná účast v Paktu je zdarma, obec získává metodickou podporu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními členy, širší možnosti propagace svých aktivit a jejich financování.

Více informací o výzvě najdete na webu poskytovatele podpory.

Zdroj: MŽP