EUKI EmPowerClimate

SEMMO je od 1. července 2020 spoluřešitelem projektu EnPoweClimate, který je podpořen z EUKI (dotační titul německého MŽP). Projekt je řešen v konsorciu PORSENNA o.p.s., slovenští CITENERGO (Zájmové sdružení měst a obcí pro trvale udržitelnou energetiku – organizace...