Energy Choice: Energetická platforma pro obyvatele Lahti

Finské Lahti, v posledních letech rychle se rozvíjející město s cca 200 tisíci obyvateli se nachází přibližně 100 km od Helsinek. V červnu 2018 schválilo svůj ambiciózní program v oblasti životního prostředí, včetně nových cílů pro roky 2030 a 2050, jedním z nich je dosažení cíle uhlíkové neutrality v roce 2025.

Město již snížilo emise skleníkových plynů o 70% ve srovnání s úrovní roku 1990. Aby Lahti pokračovalo v uhlíkové neutralitě, zahájilo v roce 2016 projekt Energy Choice, který má pomoci občanům snížit emise CO2 přesunem jejich výroby energie z fosilních paliv na obnovitelné a zelenější zdroje. Projekt poskytuje informace a praktické příklady o potenciálních finančních úsporách a úsporách CO2 na majetku občanů.

Projekt Energy Choice byl vyvinut na myšlence zpřístupnění údajů občanům prostřednictvím online platformy, která by je provedla různými energetickými možnostmi, které mají k dispozici. Občané mohou platformu využívat bezplatně zadáním adresy svého domu. Uživatelé mohou také vizuálně prozkoumat městské budovy pomocí map sluneční a geotermální energie. Na platformě je možné přidat další informace o nemovitosti za účelem zkvalitnění evaluace budovy. Po konzultaci mohou uživatelé požádat o cenovou nabídku pro možnosti různých energetických opatření a o kontakty na energetické společnosti v dané oblasti.

Společnost Energy Choice se ukázala být užitečným nástrojem pro městskou společnost Lahden Talot Ltd. ve městě Lahti, které pronajímá byty. Kromě pomoci s dlouhodobým rozpočtováním této společnosti poskytla platforma přehled spotřeby energie nemovitostí. Pomohla také při identifikaci budov, které je nutné vzhledem k jejich stavu včasně renovovat.

Za své vynikající úspěchy a schopnost vytvářet použitelné environmentální řešení pro další města a za různých podmínek, získalo Lahti cenu European Green Capital Award za rok 2021.

Zdroj: Covenant of Mayors

Dovednosti

Zveřejněno

4. 10. 2020