Využití geotermální energie důlních vod

Po uzavření uhelných dolů v Heerlenu a jeho okolí byly důlní kanály naplněny podzemní vodou, která je přirozeně zahřívána zemí. Geotermální zdroj přímo pod nohama zůstal nedotčený po celá desetiletí. V roce 2005 si obec Heerlen nechala udělat studii o možnosti využití vody z dolů pro vytápění a chlazení budov, domů a kanceláří.

První připojení v roce 2008
Obnovitelný zdroj energie slouží od roku 2008 jako zdroj tepla (pro vytápění) a pro odvod tepla (pro chlazení). Voda shromážděná z pěti studní je přepravována podzemní výměnou a potrubní sítí a v současné době je dodávána do šesti míst v Heerlen. Expanze pokračuje, v roce 2020 budou připojeny další dva okresy. Každé místo dostává potřebnou energii přesně tehdy, když je to potřeba.

Plnohodnotný dodavatel obnovitelné energie
Společnost Mijnwater B. V. (založená v roce 2013) má ambice posunout municipální projekt do plně rozvinuté společnosti pro udržitelnou energii. V roce 2018 obec Heerlen prodala podíly Mijnwater společnosti Limburg Energy Fund (LEF), a tak se z Mijnwater může stát velká energetická společnost.

Ačkoli je základ důlního vodního systému v podzemí v obrovských chodbách opuštěných dolů, byla technologie vyvinuta takovým způsobem, že energii lze zaměnit bez přímého použití „nárazníkového“ podzemí. Mijnwater B. V. nyní v Heerlenu připojil několik velkých komplexů budov k důlní vodní energii. Energie z důlní vody užívá 270 domů, kancelářské budovy, školy, školka, sportovní hala a dva supermarkety.

Díky těmto (a budoucím) spojením Mijnwater B. V. významně přispívá k ambici společnosti Parkstad Limburg dosáhnout snížení emisí CO2 o 65% do roku 2040.

V březnu 2015 získala společnost Mijnwater B. V. ocenění „European Geothermal Innovation Award 2015“.

Zdroj: Mijnwater