ZZMO CITENERGO a české Združenie energetických manažérov miest a obcí (SEMMO) 26. mája organizujú v Brne česko-slovenský seminár Klimaticko-energetický manažment a posilnenie sieťovej spolupráce českých a slovenských miest pri príprave klimaticko-energetických plánov (KEP).

Podujatie je určené pre samosprávy, ktoré plánujú implementovať KEP alebo SECAP na svojom území a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako financovať požadovaný akčný plán v súvislosti s novými cieľmi Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.

Na podujatí sa stretnú zástupcovia slovenských a českých samospráv a tiež slovenskí a českí experti vrátane odborníkov z Inštitútu ochrany klímy, energetiky a mobility (IKEM) z Nemecka.

V rámci Peer Review a diskusií medzi samosprávami prebehne výmena poznatkov a informácií o príprave klimaticko-energetických plánov, zahŕňajúcich adaptačné a mitigačné opatrenia na zmenu klímy v mestskom prostredí v Česku a na Slovensku.

Podujatie nadväzuje na vzdelávací program Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy, ktorý bol úspešne realizovaný v priebehu rokov 2021-2022 v rámci projektu EUKI – Empower Climate  s podporou Ministerstva životného prostredia Nemeckej Spolkovej republiky a programu European Climate Initiative. CITENERGO je členom konzorcia a partnerom projektu zo Slovenska.

Podujatie bude prebiehať v českom, slovenskom a nemeckom jazyku a bude zabezpečené simultánne tlmočenie do/z nemčiny.

Odkaz na program.