Vo štvrtok 26. mája 2022 prebehlo v Brne Peer Review klimaticko-energetických plánov šiestich českých a slovenských miest, ktorého sa okrem projektových partnerov EUKI EmPower zúčastnil aj manažér projektu klimatického spoločenstva obce Saerbeck z Nemecka. 

Dopoludnia účastníkov privítal zástupca hostiteľského mesta Brna Martin Vaněček, vedúci odboru životného prostredia a oboznámil účastníkov s plánmi mesta v oblasti udržateľnej energetiky. V roku 2017 mesto prijalo záväzok znížiť do roku 2030 emisie o 40 % a Brno má dokonca ambíciu byť v roku 2050 klimaticky neutrálne. Okrem väčších projektov (oi. energetické spracovanie odpadov, fotovoltaika na mestských budovách) mesto dáva dotácie aj na zelené strechy a vnútrobloky. Všetky informácie o brnenskom SECAPe a akčnom pláne sú k dispozícii na webe: Priprav Brno. 

Zástupcovia vybraných miest a obcí, konkrétne Mníšku pod Brdy, Rožnova pod Radhošťom a Chodova (CZ) a MČ Bratislava-Rusovce, Piešťan a Dolného Kubína (SK) predstavili detailne svoje klimaticko-energetické plány. Ich prezentácie doplnilo odborné vysvetlenie metodiky prípravy konkrétnych plánov od Miroslava Šafaříka zo spoločnosti  PORSENNA, vedúceho partnera projektu. 

Pán Guido Wallraven s ohľadom na svoje skúsenosti z realizácie projektov, zameraných na energetické úspory a obnoviteľné zdroje v obci Saerback, okomentoval každý konkrétny plán a označil jeho kľúčové body a možné slabiny. Jeho komentáre môžeme zhrnúť nasledovne: 

  • Mestá a obce zobrali na seba priekopnícku úlohu a sú na začiatku dlhého, ale zmysluplného procesu.
  • Úspory energií prinášajú úspory financií. Táto téma je vzhľadom na súčasnú situáciu pre miestne samosprávy veľmi dôležitá.
  • Symbióza energetických a adaptačných/mitigačných opatrení je veľmi ambiciózna a náročná na realizáciu, ale ponúka jasné synergické efekty a úspory.
  • Malé obce musia mať dobré know-how, dostatočné finančné zdroje a kvalitné personálne kapacity, pokiaľ zvládnu všetky tri položky zabezpečiť, nestojí im nič v ceste k úspešnej realizácii.
  • K naplneniu klimaticko-energetických cieľov miest a obcí by výrazne pomohla podpora zo strany štátu, ako finančná tak i politická.

Popoludní prebehlo Valné zhromaždenie SEMMO za účasti vyššie uvedených hostí z partnerských organizácií. Natália Šovkopljas (CITENERGO) ukázala možnosti zapojenia miest a obcí do Dohovoru primátorov a zdôraznila výhody zdieľania skúseností, ako na národnej tak i cezhraničnej úrovni. Jaroslav Klusák (SEMMO) a Marcel Lauko (CITENERGO) viedli diskusiu vybraných municipalít, ktoré pripravili a budú implementovať svoje klimaticko-energetické plány. Zástupcovia miest a obcí sa podelili o svoje skúsenosti, zmienili vysnívané projekty a vzniknuté nečakané bariéry. Zhodli sa, že najdôležitejší pri príprave klimaticko-energetických plánov je zber a analýza relevantných dát o majetku obce a spotrebách. Zhodne dúfajú, že aj po nastávajúcich komunálnych voľbách a možných zmenách vo vedení budú môcť aj naďalej postupovať podľa pripravených plánov a realizovať navrhnuté opatrenia. Najväčšiu pridanú hodnotu, ktorú im projektová spolupráca priniesla, vidia v možnosti otvorene diskutovať a porovnávať svoje skúsenosti so skúsenosťami iných municipalít a s expertmi v oblasti udržateľnej energetiky, dopravy a ochrany klímy.