Metody spolupráce s obyvateli města na úsporách energie

Frankfurt nad Mohanem, páté největší město Německa, a kandidát na ocenění Green capital v roce 2014, si dalo za cíl mít do roku 2050 veškerou energii z obnovitelných zdrojů.

V roce 2008 zahájil Frankfurt kampaň „Frankfurt šetří elektřinou“, jejímž cílem je odměnit občany, kteří šetří spotřebu elektřiny. Domácnosti, které v průběhu roku snížily výdaje na elektřinu nejméně o 10%, obdrží od města bonus ve výši 20 EUR a za každý další ušetřený kilowatt 10 centů. Do kampaně se zatím zapojilo asi 4000 domácností a bonus jich obdrželo 650. Průměrně účastníci získají kolem 65 EUR a zároveň přispívají k podpoře životního prostředí. Úspora elektřiny je kolem 500.000 kWh (750kWh na průměr domácnosti) a celkový objem emisí CO2 je 350tun.

Frankfurt také vytvořil „Cariteam servis pro úsporu energií“, poskytující školení pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří se tak mohou stát „asistenty pro šetření energií“. Cariteam poskytuje domácnostem s nízkými příjmy bezplatné rady o tom, jak šetřit elektřinu a dodává balíček energeticky úsporných položek. Při počáteční investici 50 EUR dosahují úspory energie přibližně 130 EUR za jeden rok po počáteční kontrole. Od roku 2009 se do programu ve Frankfurtu zapojilo každý rok 650 domácností. Projekt byl rozšířen na více než 100 měst v Německu, přičemž 70 000 domácností se podílí na tvorbě domácnosti a průměrně šetří 250 kg CO2 na rodinu.

Frankfurt zároveň odměňuje architekty, projektanty a stavební firmy, které staví inovativní udržitelné budovy. Za tímto účelem město uděluje od roku 2009 ocenění „Zelená budova ve Frankfurtu“. Cílem je ocenit nejlepší zelené budovy ve městě a inspirovat ostatní architekty, projektanty a stavební firmy, aby následovali jejich dobrý příklad. Doposud bylo ve městě oceněno 12 bytových a kancelářských budov jako modely udržitelné výstavby.

Zdroj: Energy Cities

Dovednosti

Zveřejněno

1. 10. 2019