Dne 10. listopadu 2020 se uskutečnilo Valné shromáždění Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Vzhledem k okolnostem setkání proběhlo on-line, avšak za účasti zástupců všech čtrnácti řádných členů SEMMO.

Předseda Jaroslav Klusák seznámil přítomné s aktuálním přehledem členů, včetně měst a obcí, kde byla jednání zahájena a v dohledné době se očekává schválení jejich členství v SEMMO orgány města. V své prezentaci uvedl národní a mezinárodní projekty, které SEMMO aktuálně řeší a poté představil čtyři podané projekty do Horizontu 2020 a jeden do národního programu TA ČR ÉTA.

Členové byli obeznámeni s Výroční zprávou sdružení za rok 2019. Dalším bodem na programu byla změna stanov a zavedení institutu čestného člena SEMMO. Do předsednictva byl k dosavadním členům Jaroslavu Klusákovi a Karlu Vítovi (Hradec Králové) zvolen Martin Mrkos ze Žďáru nad Sázavou. Oba dva body byly přítomnými odsouhlaseny a schváleny.

Setkání uzavřela debata, v níž jednotliví zástupci měst a obcí vyjádřili své preference ohledně dalších aktivit sdružení. Mezi diskutovanými tématy se objevily podpora zavádění komunitní energetiky, metodická pomoc při zavádění energetického managementu a certifikace ISO 50001. Často se opakoval dotaz na upřesnění nově povinných energetických auditů. SEMMO plánuje, že v první polovině roku 2021 zorganizuje kulaté stoly a workshopy k daným tématům.

Výroční zprávu SEMMO za rok 2019 si můžete stáhnout.