obrázek Za účelem hladkého a efektivního přesunu EU k nízkouhlíkovému hospodářství byl rozhodnutím Evropské komise ve vybraných členských státech EU včetně České republiky zřízen tzv. Modernizační fond. V období 2021-2030 podpoří řadu opatření v oblasti energetické efektivity, výroby a využití obnovitelných zdrojů energie a obecně modernizace energetických systémů.

Prostředky ve fondu pocházejí zejména z obchodování s emisními povolenkami. Při současných cenách povolenek se pro Českou republiku počítá s celkovou přibližnou alokací fondu ve výši 150 miliard korun.

Fond je rozdělen na 9 samostatných programů a je určen široké skupině žadatelů:

  1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií
  2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice
  3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS
  4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
  5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru
  6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy
  7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře
  8. KOMUENERG – Komunitní energetika
  9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Města a obce jsou způsobilými žadateli hned v několika programech a mohou využít i komplementarity s jinými programy, viz obrázek níže, kliknutím jej zvětšíte.

Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto finančního mechanismu. Aktuální informace o programu, jeho podmínkách a otevřených výzvách najdete na webu SFŽP.