SEMMO je od 1. července 2020 spoluřešitelem projektu EnPoweClimate, který je podpořen z EUKI (dotační titul německého MŽP). Projekt je řešen v konsorciu PORSENNA o.p.s., slovenští CITENERGO (Zájmové sdružení měst a obcí pro trvale udržitelnou energetiku – organizace Unie měst a obcí) a SEMMO ve spolupráci s německým partnerem IKEM (Institut pro ochranu klimatu, energetiku a mobilitu).

Hlavním cílem projektu je propagace energetického managementu a ochrany klimatu ve městech v ČR a SR. Projekt je plánován na období 07/2020 – 06/2022 a je rozdělen na 3 hlavní aktivity:

  • i) „hloubkové“ školení vybraných měst po dobu řešení projektu (3 města v ČR a 3 města v SR);
  • ii) vypracování městských plánů (jízdních řádů) pro konkrétní činnosti v oblasti EM a ochrany klimatu pro pilotní města – specificky dle potřeb jednotlivých měst;
  • iii) vytvoření dlouhodobé platformy pro spolupráci mezi pilotními městy, projektovým konsorciem a dalšími (follower) městy, kterým by měly pilotní města předávat své zkušenosti, postupy, dobré příklady, apod.

Vypracování městských plánů začne probíhat od ledna 2021, pokud by měl tedy kdokoliv z našich členů o tuto službu zájem, ozvěte se nám.