Zásady pro výběr technologie – vytápění,
větrání, osvětlení, chlazení

Výběr technologií do budov je vždy až na druhém místě. Před výběrem technologie (pro vytápění, chlazení, větrání a umělého osvětlení) je nutné vynaložit maximální úsilí pro to, aby rozsah a nutnost využití technologie v budovách  byl až na druhé pozici za snahou o vytvoření maximálně úsporné budovy. Kapitola se zaměřuje na hlavní zásady a principy výběru technologií.

E-book kapitola: Zásady pro výběr technologie – vytápění, větrání, osvětlení, chlazení

Prezentace: Zásady pro výběr technologie – vytápění, větrání, osvětlení, chlazení (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.