Stavební a technologická opatření vedoucí k
úsporám energie a adaptaci budovy na
změnu klimatu

Možností stavebních a technologických opatření pro zvýšení úspor energie a adaptaci na změnu klimatu je opravdu mnoho, od nejzákladnějších (zateplení, výměna výplní otvorů), až po ta nejsložitější, realizovaná na náročných technologiích či technologických celcích.

Kapitola uvádí stručné informace o možnostech snížení spotřeby energie a konceptu jejich návrhu. Tento koncept je základním pilířem zpracování energetického auditu, jakožto i základním pilířem energetického managementu budovy či hospodářství.

E-book kapitola: Stavební a technologická opatření vedoucí k úsporám energie a adaptaci budovy na změnu klimatu

Prezentace: Stavební a technologická opatření vedoucí k úsporám energie a adaptaci budovy na změnu klimatu (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.