Nejčastější problémy po zateplení budov

Zateplení budov bývá velmi často problematické z pohledu vnitřního prostředí a vzniku tepelných vazeb či mostů. U mnoha budov jsou tepelné vazby bohužel nevyhnutelné, snahou této kapitoly je stručně popsat možné vznikající problémy a uvést jejich případné řešení.

E-book kapitola: Nejčastější problémy po zateplení budov

Prezentace: Nejčastější problémy po zateplení budov (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.