Principy investičního plánování s ohledem na provozní náklady

Plánování a příprava projektů je přímo provázána s koordinací činností napříč úřadem/organizací. Kvalitní projekt nevznikne například bez spolupráce pracovníků odboru investic a odboru správy majetku. Kapitola uvádí doporučený postup a zásady při revitalizaci budov.

E-book kapitola: Principy investičního plánování s ohledem na provozní náklady

Prezentace: Principy investičního plánování s ohledem na provozní náklady (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.