Monitoring a vyhodnocení spotřeby energie a vody

Správné vyhodnocení realizovaných opatření s ohledem na očekávanou úsporu energie a vody je jedním ze základních kroků klimatického a energetického managementu. Kapitola se zaměřuje na základní principy monitoringu a dat, která mají být měřena a vyhodnocována.

E-book kapitola: Monitoring a vyhodnocení spotřeby energie a vody

Prezentace: Monitoring a vyhodnocení spotřeby energie a vody (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.