Jak správně připravit projekt – příklady dobré praxe

Zcela zásadní, nikoli však bohužel postačující podmínkou přípravy kvalitního projektu je dostatek informací pro rozhodnutí, jaká opatření mají být uskutečněna, jaké metody přípravy veřejné zakázky použity a v neposlední řadě jaké činnosti je vhodné zrealizovat vlastními silami a jaké outsourcovat. Kapitola uvádí základní principy přípravy projektu a příklad dobré praxe.

E-book kapitola: Jak správně připravit projekt – příklady dobré praxe

Prezentace: Jak správně připravit projekt – příklady dobré praxe (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.