Jak připravit komplexní projekt

Mluvíme-li o komplexní přípravě projektů, máme tím na mysli precizní přípravný proces nejen ve fázi úvodních studií a jednotlivých stupňů projektové dokumentace, ale samozřejmě i samotnou realizaci díla, předání a uvedení do provozu. Důraz na pečlivou přípravu ve spolupráci s příslušnými odborníky od počátku projektu usnadní průběh a sníží riziko nepředvídaných nákladů v každé další fázi. V neposlední řadě lze ovlivnit výslednou kvalitu díla, trvanlivost a provozní náklady.

Kapitola popisuje postup, jak připravit komplexní projekt s ohledem na provozní náklady.

E-book kapitola: Jak připravit komplexní projekt

Prezentace: Jak připravit komplexní projekt (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.