Inteligentní budovy ve veřejné správě

Pod pojmem inteligentní budova chápeme objekt s integrovaným managementem se systémy řízení v oblasti techniky prostředí, komunikace, energetiky, zabezpečení v požární ochraně a bezpečnostních systémů, správy budovy v plánování a inventáři. Kapitola popisuje užití inteligentních budov ve veřejné správě včetně praktických příkladů.

E-book kapitola: Inteligentní budovy ve veřejné správě

Prezentace: Inteligentní budovy ve veřejné správě (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.