Zavádění energetického managementu

Energetický management je soubor investičně nenáročných opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie, úspor CO2, potažmo úspor provozních nákladů. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství. Kapitola popisuje postup Implementace systému hospodaření s energií včetně praktických příkladů a dalších materiálů.

E-book kapitola: Zavádění energetického managementu

Prezentace: Zavádění energetického managementu (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.