Hospodaření s vodou v budovách

Na hospodaření s vodou je kladen stále větší a větší důraz, a to nejen z důvodů „vyšších“, spojených se změnou klimatu, ale také z důvodů zřejmých pro koncového uživatele – rostoucích jednotkových cen za vodu. Více o hospodaření s vodou v budovách je obsaženo ve zpracované kapitole.

E-book kapitola: Hospodaření s vodou v budovách

Prezentace: Hospodaření s vodou v budovách (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.