Energetické služby se zárukou (EPC) a jejich využití

Energetická optimalizace je proces, který se snaží najít vhodné konstrukční a technologické řešení objektu, podložené ekonomickou rozvahou. Výsledkem optimalizace by měl být návrh variantního řešení energetických úspor, technické podklady pro projektanta a porovnání provozních, investičních a souhrnných nákladů navrženého řešení. Kapitola obsahuje příklad dobré praxe energetické optimalizace budov.

E-book kapitola: Energetické služby se zárukou (EPC) a jejich využití

Prezentace: Energetické služby se zárukou (EPC) a jejich využití (bude doplněno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.