V roce 2021 město zainvestovalo téměř 900 tisíc eur. Mezi největší investiční akce města patřily rekonstrukce budovy Knihovny Jana Kollára na Štefánikově náměstí či část obnovy Zechenterova domu.

Rekonstrukce a modernizace budovy Knihovny Jana Kollára začala na jaře 2021. Město s pracemi na budově začalo ještě v roce 2015 v rámci projektu „Obnova budovy na Štefánikově náměstí č.j. 33/40, Kremnica“. V r.2021 se při rekonstrukci opravila další část střechy, do obnovy město investovalo 115 tisíc eur, z toho 90 000 eur městu poskytlo z dotací Ministerstvo financí SR. Rovněž z dotací MF SR se v roce 2021 obnovila část budovy radnice (22 tis. eur), provedla se sanace vlhkosti v Zechenterově domě (151 tis. eur), a obnovily se střechy městského opevnění – hradební zeď spojující Barbakan s Kulturním a .

Opěrná zeď na Kollárově ulici se podařilo zrekonstruovat ještě v roce 2021 v celkové částce 78 000 eur. Část historické zdi v Zechenterově zahradě se zhroutila, město poškozenou část zrekonstruovalo. Finanční náklady za obnovu zdi v Zechenterově zahradě dosáhly částky 26 tisíc eur.

Finance na obnovu objektů ve dvoře MSU (projekt zvýšené energetické hospodárnosti Hasičské zbrojnice) ve výši 20 000 eur poskytlo Ministerstvo vnitra SR.

Do projektových dokumentací město v roce 2021 investovalo několik tisíc eur. Jedná se o projektovou dokumentaci (PD) ke snížení energetické náročnosti budovy Technických služeb na Langsfeldově ulici (10 600 eur), PD k projektu Kompostárna Kremnica (19 tis. eur), PD k opěrné zdi na Kollárově ulici (1 600 eur) a PD k projektu zip- line na Skalce (6 800 eur).

Na projekt snížení energetické náročnosti budovy TS město získalo finanční příspěvek, rekonstrukce by se měla realizovat v roce 2022. Obnova se bude týkat zejména výměny oken a dveří, zateplení střechy a obvodového pláště a změny vytápění.

Zdroj: Web města Kremnica