Statutární město České Budějovice realizovalo v roce 2020 fotovoltaickou elektrárnu na ploché střeše přístavby Domova pro seniory Máj. Pro město se jedná o první instalaci tohoto druhu. Motivací projektu bylo začít využívat obnovitelné zdroje energie a také snížit náklady na elektrickou energii v objektu. Návrh FVE zpracovala firma TERMS CZ s.r.o., České Budějovice. Projekt a realizaci zajistila společnost HMR systém, s.r.o. Praha.

Výsledkem je fotovoltaická elektrárna o výkonu 37,335 kWp s předpokládanou roční výrobou 34 MWh. Na střechu přístavby bylo položeno 131 ks polykrystalických křemíkových fotovoltaických panelů Amerisolar AS-6P30 o špičkovém výkonu 285 kWp. Panely jsou rozdělené do 4 větví složených z 1x 27 ks, 1x 28 ks a 2x 38 ks panelů. Větve jsou napojeny solárními kabely do rozvaděče umístěného uvnitř budovy v rozvodně FVE. Panely jsou orientovány na jih se sklonem 10°. Použitá konstrukce je zátěžová pro plochou střechu.

FVE je v provozu od září 2020. Za necelý rok provozu vyrobila 27,7 MWh elektrické energie. Celá akce od záměru až po realizaci a udělení licence trvala cca 2 roky. Domov pro seniory Máj má roční spotřebu elektřiny cca 530 MWh, z toho přibližně 30 MWh mu pokryje FVE.

Na projekt a realizaci nebyla čerpána žádná dotace. Náklady na realizaci byly 1,22 mil. Kč s DPH. Prostá návratnost cca 8 let.

Autorka textu: Martina Zapletalová, energetik města České Budějovice

Fotografie: Václav Soukup, samostatný odborný technik, investiční odbor, České Budějovice