Udržitelné hospodaření se srážkovými vodami

S ohledem na klimatické změny, charakter srážek a problematiku sucha je třeba v maximální možné míře srážkovou vodu řešit přímo v místě “kde spadla” tj. přímo na daném pozemku. Kapitola uvádí základní přístupy a opatření zaměřující se na využití srážkové vody ve městech.

E-book kapitola: Udržitelné hospodaření se srážkovými vodami

Prezentace: Udržitelné hospodaření se srážkovými vodami (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.