Příklady energetické optimalizace rekonstrukcí a novostaveb veřejných budov

Energetická optimalizace je proces, který se snaží najít vhodné konstrukční a technologické řešení objektu, podložené ekonomickou rozvahou. Výsledkem optimalizace by měl být návrh variantního řešení energetických úspor, technické podklady pro projektanta a porovnání provozních, investičních a souhrnných nákladů navrženého řešení. Kapitola obsahuje příklad dobré praxe energetické optimalizace budov.

E-book kapitola: Příklady energetické optimalizace rekonstrukcí a novostaveb veřejných budov

Prezentace: Příklady energetické optimalizace rekonstrukcí a novostaveb veřejných budov (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.