Přehled dotačních možností a financování

V období 2021–2027, potažmo do roku 2030 bude k dispozici zřejmě nejvyšší objem finančních zdrojů pro financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Současně bude kladen důraz i na využívání finančních nástrojů. Kapitola uvádí přehled dotačních možností a financování klimatického a energetického managementu.

E-book kapitola: Přehled dotačních možností a financování

Prezentace: Přehled dotačních možností a financování (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.