Komunitní fotovoltaické elektrárny

Energetická společenství jsou novou formou zapojení spotřebitelů do trhu s elektřinou. Spotřebitelé, jak fyzické, tak právní osoby, se mohou stát plnoprávnými účastníky trhu, investovat do výroby obnovitelných zdrojů energie a následně sdílet a prodávat elektřinu. Kapitola se zaměřuje na možnosti zapojení města do komunitních fotovoltaických elektráren.

E-book kapitola: Komunitní fotovoltaické elektrárny

Prezentace: Komunitní fotovoltaické elektrárny (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.