Fotovoltaické systémy z pohledu veřejného investora

Fotovoltaické panely jsou jedním ze základních OZE hojně využívaných ve městech, přičemž jsou vhodné zejména v rámci návrhu energeticky soběstačných objektů. Tento důvod je čistě prozaický – umožňují výrobu elektřiny v široce volitelném výkonovém pásmu a s dostupnými investičními náklady. Více o využití fotovoltaických systému na městských objektech je obsaženo ve zpracované kapitole.

E-book kapitola: Fotovoltaické systémy z pohledu veřejného investora

Prezentace: Fotovoltaické systémy z pohledu veřejného investora (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.