Energetický plán, energetická politika, koncepce Smart City a další strategické dokumenty

Smyslem kapitoly je uvést hlavní rozdíly mezi strategickými dokumenty ve veřejné správě s ohledem na jejich vazbu ke klimatickému a energetickému managementu.

E-book kapitola: Energetický plán, koncepce Smart City, Energetická politika

Prezentace: Energetický plán, koncepce Smart City, Energetická politika (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.