Pakt starostů a primátorů – Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Pakt starostů a primátorů (CoM) je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008.

Přistoupením k CoM vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále “SECAP”).

K čemu je SECAP pro město prospěšný, praktické příklady a bližší informace naleznete ve zpracovaných materiálech.

E-book kapitola: Pakt starostů a primátorů – Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Prezentace: Pakt starostů a primátorů – Akční plán pro udržitelnou energii a klima (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.