Adaptační strategie a Akční plány jako důležitá součást strategických dokumentů měst a obcí

Adaptační strategie a akční plány jsou důležitá součást strategických dokumentů měst a obcí. Postup přípravy a tvorby adaptační strategie a akčního plánu je popsán ve zpracovaných materiálech.

E-book kapitola: Adaptační strategie a Akční plány jako důležitá součást strategických dokumentů měst a obcí

Prezentace: Adaptační strategie a Akční plány jako důležitá součást strategických dokumentů měst a obcí (bude připraveno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.