Město Hyvinkää (46 tis. obyvatel) ve Finsku se rozhodlo postavit novou mateřskou školu. Zaměřilo se přitom i na environmentální cíle, které jsou součástí strategie města na období 2013–2020.

Svůj záměr město Hyvinkää nejdříve komunikovalo detailně s trhem. Kromě získání informací o nejlepších řešeních ve vztahu ke snížení spotřeby vody a elektřiny, alternativním zdrojům udržitelné energie a novým stavebním materiálům, se město snažilo zjistit, zda má trh zájem o vytvoření první mateřské školy ve Finsku s ekoznačkou Nordic Swan. O informace město požádalo prostřednictvím elektronického nástroje a po jejich obdržení uspořádalo s jednotlivými dodavateli konzultace.

Výsledkem je mateřská škola za cenu nižší než předpokládanou, která v srpnu 2017 obdržela Ekoznačku Nordic Swan pro „malé domy, bytové domy a budovy škol a mateřských škol“.

Zdroj: usv.drzitelne.mesto.cz