Fond úspor energie

Město Litoměřice 2014

Ve většině českých měst jsou úspory energie řešeny individuálně na úrovni jednotlivých organizací a provozů města. V Litoměřicích se však prostřednictvím Fondu úspor energie daří realizovat kroky k úspoře energie koordinovaně nejen v rámci odborů, ale také s přímým zapojením příspěvkových organizací. Díky tomu došlo ke zlepšení kvality realizovaných projektů a ke zvýšení informovanosti příspěvkových organizací a  občanů.

Pro svůj Fond úspor energie navíc zvolilo město Litoměřice unikátní způsob financování. Fond je maximálně nezávislý na rozpočtu města a peníze na nové projekty získává zejména z již realizovaných úspor energie. Ke snižování spotřeby jsou přímo motivováni také provozovatelé budov v majetku města, kteří si mohou 30 % z úspor ponechat k vlastnímu využití.