Management ochrany klimatu

Klimaschutzmanagement se zabývá procesy a koordinací aktivit mezi soukromými a veřejnými subjekty přispívající ke snižování emisí skleníkových plynů v daném městě/regionu. Kapitola popisuje německý přístup k ochraně klimatu, včetně pracovní náplně klíčového osoby managementu ochrany klimatu – Klimaschutzmanagera, který je odpovědný za implementaci Koncepce ochrany klimatu a evaluaci opatření.

E-book kapitola: Management ochrany klimatu

Prezentace: Management ochrany klimatu (bude doplněno)

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.