Hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu je neoddělitelnou součástí tvorby adaptační strategie a akčního plánu. Patří k analytickým podkladům, na jejichž základě jsou vybírána adaptační opatření. Kapitola popisuje postup a nejdůležitější zásady hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu.

E-book kapitola: Hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Prezentace: Hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu (bude připraveno)

 

Zde budou dlaždice s odkazy na všechna ostatní témata vzdělávacího programu.