Klimaticko-energetický plán

Grafy a obrázky

Energetická a emisní bilance – referenční stav (zdroj: PORSENNA o.p.s.)

Zásobník opatření (zdroj: PORSENNA o.p.s.)

Vyhodnocování energetické a emisní bilance (zdroj: PORSENNA o.p.s.)

Přehled celkových hodnot v jednotlivých letech (zdroj: PORSENNA o.p.s.)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.