Financování klimetického a energetického managementu – praktické příklady

Grafy a obrázky

Hart, M., Developing cities need cash. Land Value Capture can help,
(zdroj: https://www.wri.org/insights/
developing-cities-need-cash-land-value-capture-can-help)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.